VERGELIJKEND ONDERZOEK

De relevante kandidaturen worden in een eerste screening aan een vergelijkend onderzoek onderworpen met een dubbel doel:

  • gedetailleerde en nauwkeurige informatie bekomen over een aantal relevante capaciteiten en eigenschappen van de kandidaten en deze onderling vergelijken,
  • de meest geschikte kandidaten in de eindfase plaatsen.

In deze fase maken we gebruik van:

  • gestandaardiseerde tests (psychotechnische proeven) om capaciteiten en kenmerken te meten: commercieel inzicht, administratieve vaardigheid, intelligentie, ruimtelijk inzicht, leervermogen, ...
  • specifieke proeven speciaal ontworpen om bepaalde criteria in beeld te brengen, bijv. schriftelijke informatie samenvattend kunnen weergeven, kennis van bepaalde aspecten m.b.t. informatica, leidinggeven, ...
  • sollicitatiegesprekken, indien u wenst in uw bijzijn,
  • groepsopdracht, eventueel met interactie tussen kandidaten.
DULLERS ADVIES bvba · Zolderstraat 17 · B-3510 Hasselt . tel. 011 25 45 91 · info@dullers-advies.be