terug

DIRECTEUR  termijn kandidatuurstelling voorbij
advertentie

Ref. 191_1041

OPDRACHTGEVER

Kleine Landeigendom cv

bouwt en verkoopt sociale woningen en kavels in 19 gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg.
Daarnaast bemiddelt zij gesubsidieerde sociale leningen van de Vlaamse Overheid.

In het vooruitzicht van de pensionering van de directeur
kijkt het bestuur uit naar een even gedreven opvolger.

TAKENPAKKET
 • Algemene en dagelijkse leiding van de hele organisatie.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie bij externe instanties.
 • Beheer en verdere uitbouw van de organisatie in nauw overleg met de raad van bestuur.
 • Eindverantwoordelijkheid voor de interne controle, voor de efficiëntie en accurate afhandeling van dossiers.
 • Uitvoering van de beleidsbeslissingen van de raad van bestuur.
 • Bijdragen aan de visieontwikkeling, aan strategische planning en netwerkvorming.
 • Adviseert, ondersteunt en faciliteert de voorzitter en de leden van de raad van bestuur.
 • Finaal aanspreekpunt bij interne en externe aangelegenheden.
PROFIEL
 • Opleiding: licentiaats- of masterdiploma of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • Ervaring: relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een sociaal gerichte organisatie.
 • Belangrijkste kenmerken en vaardigheden: sterke en integere persoonlijkheid, mensen kunnen motiveren, analytisch denken, succesvol onderhandelen, visie op lange termijn kunnen ontwikkelen, leervaardig.
 • Kennis: principes van financieel en administratief beheer, basiskennis bouwkunde en stedenbouw, gebruikelijke software (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).
 • Rijbewijs: B (of ruimer).
AANBOD
 • Vaste betrekking met eindverantwoordelijkheid in een belangrijke sociale en stabiele organisatie.
 • Verloning: aanvangssalaris volgens barema A 211, met overname van anciënniteit volgens relevante ervaring.
 • Extra’s: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdchecques, bedrijfswagen.
INTERESSE ?

Informeer (011 25 45 91 ook buiten de kantooruren) en solliciteer bij Dullers Advies
uiterlijk op 22 februari 2021:
per brief: Zolderstraat 17 3510 Kermt - via e-mail: info@dullers-advies.be
Met valabele kandidaten maken we snel een afspraak
voor een eerste kennismaking en gedachtewisseling.

 


DULLERS ADVIES
bvba · Zolderstraat 17 · B-3510 Hasselt
tel. 011 25 45 91 · info@dullers-advies.be