terug

Algemeen directeur

Ref. 1881018

OPDRACHTGEVER

www.icvzw.be

Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie van een 350 verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Ieder van die lid-verenigingen heeft een zelfstandige werking, en een unieke samenstelling qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.

Het IC heeft als ambitie de samenleving te veranderen, vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom focust het I.C. als federatie op drie “sleutelthema’s”, namelijk onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling en actief burgerschap. Rond ieder van deze thema’s wil de federatie de onaanvaardbare kloof dichten die mensen met een etnisch –culturele achtergrond hebben t.o.v. de rest van de samenleving.

Om dit te bereiken ondersteunt het I.C. actief de leidersfiguren in ieder van onze lid-verenigingen. We versterken hen in hun rol naar hun gemeenschap toe én in de brede samenleving.

Internationaal Comité vzw (I.C.) wenst op korte termijn een algemeen directeur aan te werven.
Wij zijn op zoek naar een echte teamcoach – met ervaring – en met de nodige management-skills.

FUNCTIE


Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de werking en de uitbouw van de organisatie.
Je doet dit vanuit de missie en visie van de organisatie en binnen het kader bepaald door de Raad van Bestuur.

Dit houdt in:

  • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de opstelling, implementatie en opvolging van de 5-jaren beleidsplannen.
  • Je zorgt ervoor dat de beleidsdoelstellingen vertaald worden, met de nodige innovatie, creativiteit en flexibiliteit, naar het operationele vlak met resultaatgerichte doelstellingen en daaraan gekoppelde acties.
  • Samen met de drie regio-verantwoordelijken vorm je het Directieteam dat de nationale aanpak plant (op lange en korte termijn), evalueert en bijstuurt én tevens de regionale werkingen en projectwerkingen stroomlijnt en bewaakt.
  • Je draagt de financiële verantwoordelijkheid; o.m. begrotingen en jaarrekeningen, subsidiedossiers, aantrekken van financieringsmiddelen voor de werking van de organisatie, beheer van de infrastructuur
  • Je bent de coach van de regio-verantwoordelijken en de nationale medewerkers. Je stuurt hen aan, begeleidt en evalueert hen, Je reikt hen de nodige instrumenten aan zodat ze zich in hun professioneel functioneren kunnen bekwamen.
  • Je ondersteunt de regio-verantwoordelijken bij de evaluatie van de regionale medewerkers.
  • Je draagt er zorg voor dat jezelf en de teamleden up-to-date blijven in de sector en onderwerpen waar de doelgroep mee geconfronteerd wordt.
  • Door het opnemen van vertegenwoordiging, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding zorg je voor de versterking van de zichtbaarheid en impact van I.C.
  • Je bent voor de buitenwereld het gezicht en aanspreekpunt van I.C.
  • Je faciliteert de werking van de bestuursorganen en Algemene Vergadering; in actief overleg met de voorzitter,
  • En je behartigt de communicatie/ relaties tussen het personeel en het bestuur.
FUNCTIEPROFIEL
& VOORWAARDEN
 • Voor jou is leidinggeven = coachen in samengedragen verantwoordelijkheid, waarbij teamleden zich maximaal kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid dragen.
 • Je beschikt over voldoende managementcapaciteiten om vooropgestelde doelstellingen op een efficiënte en flexibele wijze te realiseren, waarbij ook praktische en administratieve taken je zeker niet afschrikken.
 • Je bent een goed communicator; ook van minder leuke boodschappen.
 • Je beschikt over een sterk empathisch vermogen, maar je kan ook beslissen en pijnlijke knopen doorhakken.
 • Je bent vertrouwd met vergadertechnieken.
 • Je bent een netwerker, verbindingspersoon, bruggenbouwer.
 • Je bent een ‘gangmaker’ en een pionier die erin slaagt om nieuwe initiatieven op te starten.
 • Je hebt een vlotte pen en ervaring in het schrijven van projectdossiers en beleidsplannen.
 • Je hebt sterke interesse voor/ betrokkenheid bij thematiek diversiteit - migratie – multiculturele.
 • Je bent overtuigd van het belang van het verenigingsleven en vrijwilligersorganisaties in de uitbouw van een diverse samenleving.

VOORWAARDEN

 • Ervaring in het aansturen van een team en het leidinggeven aan een organisatie is noodzakelijk!!!
 • Beschikken over masterdiploma (bij voorkeur sociale richting).
 • Ervaring in sociaal – cultureel verenigingsleven, zeker met mensen met diverse etnisch-culturele achtergrond, is eveneens een dikke troef.
 • Bereid om regelmatig ’s avonds of in het weekend te werken.
 • Beschikken over een rijbewijs en een eigen wagen is noodzakelijk (de organisatie is immers actief in verschillende provincies en regio’s).
 • De werktaal in de organisatie is het Nederlands. Gezien de diversiteit van de doelgroep is de kennis van andere talen een pluspunt.Een voldoende kennis van het Frans is niet onbelangrijk daar I.C. ook in Brussel actief is.
 • Een snelle indiensttreding is zeer wenselijk!
AANBOD
 • We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in groei en volle verandering. Het I.C. werkt op het snijpunt van een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk de structurele inbedding van etnisch – culturele minderheden in de samenleving.
 • Voltijds contract voor onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema’s PC 329 (sociaal cultureel werk).
 • Interessante arbeidsvoorwaarden.
 • Plaats van tewerkstelling: Hasselt (nabij trein- en busstation)
INTERESSE ?

Stuur je sollicitatie uiterlijk 15/03/2019
per e-mail naar bert.van.thienen@skynet.be (extern adviseur).
Naast je C.V. krijgen wij ook graag een duidelijke kijk op je motivatie en de noodzakelijke relevante ervaring.

Op basis van deze sollicitatiebrieven zullen kandidaten geselecteerd worden voor een gesprek en deelname aan een assessment.
Kort daarna volgt de definitieve beslissing.
Dit alles zal worden afgerond uiterlijk april 2019 en de effectieve indiensttreding kan daarop aansluitend onmiddellijk gebeuren.

Plaats: Monseigneur Broekxplein 6, 3500 Hasselt

Bedrijf: Internationaal Comité vzw


 

DULLERS ADVIES bvba · Zolderstraat 17 · B-3510 Hasselt
tel. 011 25 45 91 · fax 011 25 51 04 · info@dullers-advies.be