terug

DIRECTEUR

Ref. 1721012 - advertentie

OPDRACHTGEVER

www.nst.be

Sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden cvba
beheert ongeveer 1600 huurwoningen in de regio Zuid-Limburg.
Zij is actief in de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.
In het vooruitzicht van de pensionering van de directeur kijkt het bestuur uit naar een even gedreven opvolger in de functie van directeur.

FUNCTIE
 • Je rapporteert aan het bestuur en overlegt onder meer met de besturen van de aangesloten gemeenten en Vlaamse overheden.
 • De dagelijkse leiding over de gehele interne organisatie ligt in jouw handen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de visieontwikkeling, voor de verdere uitbouw van de organisatie en voor de contacten met externe personen en instanties.
 • Je draagt de operationele eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de werking, onder meer beleidsvoorbereiding en -uitvoering, interne controle, dossierafhandeling, optimaal functioneren van alle diensten, interne samenwerking van personeel en bestuur, de boekhouding en het financieel beheer, aankoop en projectrealisatie, IT en administratie, …
FUNCTIEPROFIEL
 • Diploma: cfr. BVR d.d. 22.10.2010. Je behaalde een master- of licentiaatsdiploma of een diploma van hoger onderwijs van 2 cycli gelijkgesteld aan universitair onderwijs.
 • Ervaring: relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een sociaal gerichte organisatie.
 • Gedrag: in overeenstemming met de eisen van de functie. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Persoonlijkheid en vaardigheden: je combineert moeiteloos complementaire eigenschappen en vaardigheden zoals motiveren en sturen, charisma en luistervaardigheid, overtuigingskracht en aanpassingsvermogen, besluitvaardigheid en bedachtzaamheid, vasthoudendheid en flexibiliteit, … Je kan oordeelkundig omgaan met personeel, aannemers, bestuursleden, externe instanties en contactpersonen, ...
 • Kennis: principes van financieel en administratief beheer, basiskennis i.v.m. bouwkunde en stedenbouw, gebruikelijke software (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, …)
AANBOD
 • Vaste betrekking met eindverantwoordelijkheid in een belangrijke sociale organisatie.
 • Verloning: aanvangssalaris volgens loonschaal A211, met overname van anciënniteit voor relevante ervaring.
 • Extralegale voordelen: bedrijfswagen, hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, ...
INTERESSE ?

Wij verwachten jouw kandidatuur (sollicitatiebrief met levensloop) uiterlijk op 04.02.2019
bij Dullers ADVIES, Zolderstraat 17 in 3510 Kermt-Hasselt,
of via mail naar info@dullers-advies.be

Contacteer ons voor meer informatie (011 25 45 91), ook buiten de kantooruren.

Je kandidatuur wordt discreet en sollicitantvriendelijk behandeld.

 

DULLERS ADVIES bvba · Zolderstraat 17 · B-3510 Hasselt
tel. 011 25 45 91 · fax 011 25 51 04 · info@dullers-advies.be