terug

PROJECT- en VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR m/v

Ref. 168992 - advertentie

OPDRACHTGEVER

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn,
Dijk 124 - 3700 TONGEREN
gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor het
‘Huis van het Kind
in het Sociaal Huis ‘De Semper’ voor een project- en vrijwilligerscoördinator.

FUNCTIE

Je assisteert het diensthoofd bij de dagelijkse werking van het Huis van het Kind Tongeren. Verder bestaat jouw hoofdopdracht uit het verbreden en verdiepen van het aanbod van het Huis van het Kind. Je schakelt hiervoor individuele vrijwilligers in en betrekt andere diensten, organisaties en verenigingen in de werking. Hierbij heb je bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Je coördineert het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

FUNCTIEPROFIEL

Je bent een academische bachelor in humane wetenschappen (sociologie, psychologie, rechten, criminologie, ...) of gezondheidszorg. Je hebt minstens 4 jaar relevante werkervaring inzake preventieve gezinsondersteuning, kinderkansarmoede en / of juridische dienstverlening.

AANBOD
  • voltijdse betrekking in contractueel dienstverband
  • niveau B met doorloopweddenschaal B4 / B5
  • maaltijdcheques
  • hospitalisatieverzekering
  • fietsvergoeding
  • gunstige verlofregeling
  • opleidingsmogelijkheden
  • Er geldt een werfreserve voor de duur van 2 jaar.
INTERESSE ?

Bezorg je kandidatuur met curriculum vitae en afschrift van je diploma op
uiterlijk 28.02.2018 (poststempel geldt als bewijs)
aan dhr. J. Vrancken, voorzitter van het OCMW, Dijk 124 in 3700 Tongeren.

Voor meer informatie over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden,
de functiebeschrijving en het functieprofiel neem je contact met
de directeur sociale zaken van het OCMW in Tongeren op het nummer 012 45 92 62.

Tongeren, 06.02.2018

NAMENS HET OCMW

 
Michel Geerinckx,
OCMW-secretaris
Johnny Vrancken,
OCMW-voorzitter
 


DULLERS ADVIES
bvba · Zolderstraat 17 · B-3510 Hasselt
tel. 011 25 45 91 · info@dullers-advies.be