terug

CAMPUSDIRECTEUR REIGERSVLIET
LEOPOLDSBURG

Ref. 1441014 - advertentie

OPDRACHTGEVER

VitaS

VitaS beheert momenteel 4 woonzorgcentra:
Sint-Antonius in Peer, Kloosterhof in Oudsbergen,
Den Boogerd in Hechtel-Eksel
en sedert kort Reigersvliet in Leopoldsburg.
Voor deze vierde campus zoeken wij een directeur.

FUNCTIE
 • Als campusdirecteur neem je de leiding van het woonzorgcentrum.
 • In samenwerking met de centrale directie en administratie draag je verantwoordelijkheid over alle aspecten van de bedrijfsvoering: zorgbeleid, personeelszaken, infrastructuur, financiën, materiële hulpmiddelen, …
 • Essentieel hierbij is dat je alle afdelingen laat samenwerken als één organisch geheel.
 • De zorg voor de bewoners, de leef- en werksfeer en onderlinge samenwerking van alle medewerkers tot stand brengen en optimaliseren, worden dus je belangrijkste uitdagingen als campusdirecteur.
FUNCTIEPROFIEL
 • Basisdiploma: master (of licentiaat) of bachelor (hogeschool) met bijkomende ervaring
  in leiding geven in een verzorgingssetting.
 • Ervaring: 5 jaar in een leidinggevende functie. Affiniteit met de sociale sector is een meerwaarde.
 • Kennis: grondige kennis van bejaardezorg, rusthuis- en RVT-wetgeving.
 • Managementkennis: basiskennis van organisatie-, personeels- en financieel management.
 • Vaardigheden: sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden, groepswerk kunnen leiden, publiek toespreken, …
 • Attitudes en kenmerken: algemene positieve ingesteldheid en in het bijzonder t.a.v. senioren en naastbestaanden, innovatief en creatief, discretie, relativeringsvermogen en diplomatie.
AANBOD
 • Brutojaarsalaris conform vastgelegde barema’s, + vakantiegeld en eindejaarspremie.
 • Attractiviteitspremie, maal tijdcheques, hospitalisatieverzekering, GSD-V.
 • Gunstige en fl exibele verlofregeling.
 • Statutaire betrekking in Limburg.
 • Ruime mogelijkheden voor permanente vorming en bijscholing.
 • Bijdragen aan de dynamiek van een groeiende organisatie, met behulp van moderne middelen, nieuwe infrastructuur en vooruitstrevende visies inzake zorg- en personeelsbeleid.
 • Bijdragen aan een sociaal en maatschappelijk zinvol project.
INTERESSE ?

Bezorg je kandidatuur (sollicitatieformulier met een kopie van je diploma) uiterlijk op 25.02.2019:

 • per post aan VitaS, Rode Kruisstraat 25, 3990 Peer,
 • of via e-mail naar werken@vitas.be
 • of door overhandiging aan de algemeen directeur, Dhr. Chris Demulder.

De poststempel is bepalend voor de datum van je kandidatuur. Je ontvangt steeds een bevestiging van je kandidatuurstelling.

Opgelet: enkel het voorbestemde sollicitatieformulier is een geldige inschrijving. Dit is te verkrijgen bij de personeelsdienst (011 49 26 67 - personeelsdienst@vitas.be) of op www.vitas.be onder de rubriek ‘vacatures’.

Voor meer info over deze functie, de taakinhoud en de diplomavereisten bel je naar de personeelsdienst op 011 49 26 67.

 


DULLERS ADVIES
bvba · Zolderstraat 17 · B-3510 Hasselt
tel. 011 25 45 91 · fax 011 25 51 04 · info@dullers-advies.be