MAATWERK

Wij verzorgen voor u de "volledige" selectieprocedure, bijvoorbeeld vanaf het opstellen van het functieprofiel en de advertentie. U hoeft alleen nog de eindkeuze te maken op basis van een duidelijke en gedetailleerde profielbeschrijving van de relevante eindkandidaten.

Indien u ook in voorgaande fases bij de besluitvorming en activiteiten wenst betrokken te worden organiseren wij tussentijds overleg. Zo beslist u mee over de preselecties en over de concrete vormgeving van de verdere procedure.

Wij stemmen onze activiteiten af op hetgeen u zelf kan of wil doen. Onze rol wordt hierdoor complementair en krijgt precies daardoor een evidente meerwaarde.

Onze bijdrage kan bestaan uit gestandaardiseerde psychotechnische testen, specifieke proeven of groepsopdrachten, diepgaande interviews, advies bij de interpretatie van de beschikbare gegevens, bevraging van referentiepersonen, ...

Eventueel interviewen wij de kandidaten, aanvullend bij de specifieke proeven die u hen voorlegt, of maken wij een preselectie uitsluitend aan de hand van psychotechnische proeven, of leveren we uitgebreid en grondig advies enkel over één of enkele eindkandidaten, ... Dus: vraaggestuurd maatwerk.

DULLERS ADVIES bvba · Zolderstraat 17 · B-3510 Hasselt . tel. 011 25 45 91 · info@dullers-advies.be